• Verhuur kunstgrasveld

  Indien eigen gebruik van de vereniging dit toelaat, is het mogelijk het kunstgrasveld van WVV’34 te huren.

  Hiervoor worden onderstaande huurprijzen en voorwaarden gehanteerd: 
  Per uur: €100,-
  Per wedstrijd: €150,-

   Voorwaarden:

  • Bovenstaande tarieven zijn incl. het gebruik van twee kleedkamers;
  • De duur van een wedstrijd is maximaal 2x 45 minuten + 30 minuten warming-up en circa 15 minuten pauze;
  • Bij annuleringen korter dan één week wordt de huur onverminderd in rekening gebracht;
  • De huurder dient zich te houden aan de gebruiksregels kunstgras zoals omschreven op de website van WVV’34;
  • De huurder is aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of de accommodatie. De kosten van de schade worden in rekening gebracht bij de huurder.
  • WVV’34 is als verhuurder niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld;
  • Bij trainingen dient de verhuurder zelf zorg te dragen voor hesjes, ballen en ander trainingsmateriaal;
  • Bij wedstrijden dient de huurder zelf zorg te dragen voor wedstrijdballen en het aanstellen van een scheidsrechter;
  • Bij bepaalde winterse omstandigheden (bv. veel sneeuw, dooi) kan het kunstgrasveld niet gebruikt worden. Zie hiervoor de informatie op deze website - gebruik kunstgrasvelden bij winterse omstandigheden.
  • Speciale verzoeken of afwijkende tijden worden individueel beoordeeld door het bestuur van WVV’34. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Voor huur van het kunstgrasveld kan contact op worden genomen met Marieke Vogt (commissie Wedstrijdsecretariaat) via mail wedstrijdsecretarissenioren@wvv34.nl