Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring W.V.V.’34 – versie september 2019

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging W.V.V.’34 (Wegdamse Voetbalvereniging), gevestigd te Haaksbergerstraat 4, 7496 AX te Hengevelde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40074347 hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Categorieën van betrokkenen

Bewaartermijnen

Ontvangers

Ondersteunende software

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Tel.nr., Email, Geslacht, Bankgegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

Lid

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens z.s.m. verwijderd binnen 6 maanden.

Sportlink KNVB

Sportlink

Leden-administratie

Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Tel.nr., Email, Geslacht, Bankgegevens, Betaalgegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

Lid

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna allen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Sportlink KNVB Huisbankier

Sportlink

Het verrichten en versturen van aankopen van sportkleding

Voornaam, Achternaam, Adres, Tel.nr, Email, Geboortedatum, Bankgegevens, Betaalgegevens

Toestemming

Lid

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Kleding-leverancier

Webshop kleding-leverancier

Versturen digitale berichten (oa mails).

Voornaam, Achternaam, Email

Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Lid, oud-lid, vrijwilliger, sponsor ea belang-hebbenden

Zolang men aangemeld is.

E-marketing leveranciers

E-marketing software

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren

Voornaam, Achternaam, Email

Toestemming

Lid, oud-lid, vrijwilliger, sponsor ea belang-hebbenden

Zolang men aangemeld is.

Sponsoren, andere verenigingen

 

Verbetering digitale dienstverlening

Cookies (zie subkop in dit artikel)

Toestemming

Bezoeker website

Ieder website-bezoek. Deze gegegevens worden z.s.m. geanonimiseerd.

Analysetools (oa Google)

Google Analatycs

Benadering na beëindiging lidmaatschap (Bv. voor reünie of bijzondere gebeurtenis)

Voornaam, Achternaam, Email, Geboortedatum, Tel.nr.

Toestemming

Oud-lid, oud-vrijwilliger, oud-sponsor.

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

   

Toevoegen aan internet (oa website en voetbal.nl)

Voornaam, Achternaam, Email, Geboortedatum, Tel.nr.

Toestemming

Lid, oud-lid, vrijwilliger, sponsor.

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

Voetbal.nl Website-beheerder

Voetbal.nl Website W.V.V.’34

Donateurs-administratie

Voornaam, Achternaam, Adres, Tel.nr, Email, Geslacht, Bankgegevens, Betaalgegeves

Toestemming

Donateur

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

Sportlink

Sportlink

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact met de Vereniging opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

hoofdsponsor

Webshop kleding

kled

SECRETARIAAT W.V.V.'34

Monique Rotinklogo madebyMark Tuinte

Haaksbergerstraat 4 
7496 AX HENGEVELDE

secretaris@wvv34.nl 

Zoeken

Zoeken

Voetbalvereniging W.V.V.'34 | HENGEVELDE