• Ongevallen en Verzekering

  LANGDURIGE BLESSURES

  Ernstige blessures met het vermoeden van blijvend letsel/schade moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2x24 uur gemeld worden bij de secretaris van de vereniging via secretaris@wvv34.nl. De verzekering is beperkt, zorg daarom persoonlijk voor een goede verzekering.

  Het is belangrijk gezond om te gaan met je lichaam. Hiermee kan veel blessureleed worden voorkomen. Ben je door een blessure langdurig uitgevallen, dan kun je contact opnemen met de penningmeester voor een eventuele aanpassing van de contributie. De penningmeester zal hierbij de elftalleider raadplegen.

  VERZEKERING

  Spelende leden worden door WVV’34 aangemeld bij de KNVB. Ten behoeve van de leden van de sectie amateurvoetbal heeft de KNVB voor haar leden een tweetal collectieve verzekeringen gesloten, te weten:

  SCHADEMELDING

  Indien je schade wenst te claimen, dan dien je het schadeformulier te downloaden van de KNVB website. Ook kun je contact opnemen met de secretaris van WVV'34 via secretaris@wvv34.nl