• Commissies

  W.V.V.'34 heeft haar organisatie ingericht middels een commissiestructuur. Het hoofd van iedere commissie is tevens bestuurslid.

   

  Commissie Wedstrijdsecretariaat 

  Deze commissie bestaat uit de onderdelen wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken en is contactpersoon voor de consul (onafhankelijke partij). Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie en coordinatie van competititie-, beker- en oefenwedstrijden, toernooien en onderlinge competities en het onderhouden van een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand en de toewijzing van verenigingscheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt de contacten met de KNVB inzake planning van wedstrijden. 

  Het hoofd Wedstrijdsecretariaat is te bereiken via wedstrijdsecretarissenioren@wvv34.nl 

   

  Commissie Voetbal Technische Zaken

  Voetbal Technische Zaken (VTZ) is onderverdeeld in VTZ senioren, VTZ jeugd bovenbouw en VTZ jeugd onderbouw. De commissie VTZ is verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische aangelegenheden binnen de vereniging. Te denken valt aan teamindelingen, contacten met trainers en leiders en het maken van trainingsschema;s. Het doel van de commissie is het creeren van randvoorwaarden voor het optimaal presteren van de diverse teams en het tegemoet komen aan het spelplezier in de breedste zin van het woord voor alle spelende leden.

  Het hoofd VTZ is te bereiken via coordinator_vtz@wvv34.nl 

   

  Commissie Buitenaccommodatie

  De commissie Buitenaccomodatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de velden en alles daarbij behorend (oa. tribune, verlichting), de groenvoorziening en het onderhoud van het materieel. De groenploeg, de onderhoudsploeg en de Papierboys maken deel uit van deze commissie. De commissie is tevens aanspreekpunt voor externe aannemers die werkzaamheden verrichten op het buitenterrein van het sportpark.

  Het hoofd Buitenaccommodatie is te bereiken via buitenaccommodatie@wvv34.nl 

   

  Commissie Binnenaccommodatie

  Deze commissie is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de gebouwen en de kantine. Hieronder valt o.a. het (technisch) onderhoud van de gebouwen, het schoonmaakonderhoud, de kantinebezetting, de regelgeving omtrent kantinezaken en het voorraadbeheer van de kantine. De commissie is tevens aanspreekpunt voor toeleveranciers van kantine- of gebouwbenodigdheden.

  Het hoofd Binnenaccommodatie is te bereiken via kantinezaken@wvv34.nl 

   

  Commissie Communicatie

  Binnen de commissie Communicatie ligt de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van het bestuur en de andere commissies op gebied van diverse communicatieuitingen. Zaken als websitebeheer, bestandsbeheer, social media, bewaking activiteitenkalender van de vereniging, horizontale communicatie tussen commissies, ledenadministratie en (interne en externe) communicatie omtrent ontwikkelingen binnen de vereniging en in het dorp Hengevelde (bv. werkgroep SAMEN) behoren tot het aandachtsgebied van deze commissie.

  Het hoofd Communicatie is te bereiken via secretariaat@wvv34.nl

   

  Commissie Commerciele Zaken

  Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van sponsorzaken, het sponsorplan, bewaking van de kwaliteit van de sponsoring en de aanschaf, het beheer en onderhoud van alle kleding en materialen.

  Het hoofd Commerciele Zaken is te bereiken via sponsorzaken@wvv34.nl